Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hằng tuần 2 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật) thì lịch nghỉ dịp lễ 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2021 được thực hiện như sau:

- Nghỉ từ thứ Sáu ngày 30.4 đến hết thứ 2 ngày 3-5.2021 (4 ngày nghỉ liên tục).

Lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2021 của công chức, người lao động - Ảnh 1.

Người lao động sẽ được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5-2021 trong 3 ngày liên tục theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019

Trong đó, ngày 30-4 và 1-5 là ngày nghỉ lễ theo quy định Điều 112 Bộ luật Lao động 2019; ngày 2.5 là ngày nghỉ hằng tuần và ngày 3.5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1-5 theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Đối với người lao động khác sẽ được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5-2021 trong 3 ngày liên tục theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 (bắt đầu nghỉ từ thứ Sáu ngày 30-4 đến hết Chủ nhật ngày 2-5-2021).

Nguồn : Báo Người lao động