Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về dân sự, người lao động có quyền ủy quyền cho người khác lập hồ sơ và nhận các khoản tiền hưởng BHXH một lần. Trường hợp ông tham gia BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần và muốn ủy quyền cho người thân đứng tên lập hồ sơ và nhận tiền BHXH một lần, hiện nay, cơ quan BHXH đang thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHXH với thủ tục ủy quyền thông qua giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật dân sự về ủy quyền. Hồ sơ kèm theo gồm: sổ BHXH đã được chốt sổ; đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần; giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng/chứng thực. Ngoài ra, khi người được ủy quyền đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ xin hưởng BHXH hoặc nhận kết quả giải quyết thì phải mang theo: sổ hộ khẩu, giấy tạm trú của ông có công chứng; bản sao chứng minh nhân dân của ông (có công chứng); chứng minh nhân dân (bản gốc) của người được ủy quyền.